Disclaimer

Aan de adviezen en tips van Feniks Vitaal kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De zienswijzen, adviezen en tips van Feniks Vitaal zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten te verhelpen. Ze dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige.

Feniks Vitaal sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met haar website, ontwikkelde content of producten.

*De toegeschreven geneeskrachtige eigenschappen van gebruikte kruiden zijn terug te vinden in Groot Handboek Geneeskrachtige planten van Dr. Geert Verhelst.